Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Sluitingsdagen

De algemene sluitingsdagen voor 2020 zijn:

1 januari Nieuwjaarsdag woensdag
10 april Goede Vrijdag vrijdag
13 april Tweede Paasdag maandag
27 april Koningsdag maandag
5 mei Bevrijdingsdag dinsdag
21 mei Hemelvaartsdag donderdag
1 juni Tweede Pinksterdag maandag
25 december Eerste Kerstdag vrijdag

Van 27 juli t/m 7 augustus is Tijd voor Kinderen wegens vakantie gesloten. Het gaat daarbij om week 3 en 4 van de zomervakantie.

Mochten meer sluitingsdata bekend worden, dan worden ze op deze pagina vermeld.

 

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
Telefoon: 0165-851284
of 06-53535119
E-mail:
info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur