Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Sluitingsdagen

De algemene sluitingsdagen voor 2021 zijn:

1 januari Nieuwjaarsdag vrijdag
2 april Goede Vrijdag vrijdag
5 april Tweede Paasdag maandag
27 april Koningsdag dinsdag
13 mei Hemelvaartsdag donderdag
24 mei Tweede Pinksterdag maandag
25 december Eerste Kerstdag zaterdag

Van 9 t/m 22 augustus is Tijd voor Kinderen wegens vakantie gesloten. Het gaat daarbij om week 3 en 4 van de zomervakantie.

Mochten meer sluitingsdata bekend worden, dan worden ze op deze pagina vermeld.

 

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur