Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Oudercommissie

De oudercommissie is samengesteld uit ouders die een kindje op de dagopvang of bij de BSO hebben.

De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. De oudercommissie is op dit moment als volgt samengesteld:

Dennis Bartels, voorzitter

Ronald van der Spek, penningmeester

Arunas Morkunas, bestuurslid

Bianca den Ridder, bestuurslid

De oudercommissie vergadert vijf keer per jaar. Dit gebeurt in de maanden februari, april, juni, september en november. Voor de exacte data zie de jaaragenda.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
Telefoon: 0165-851284
of 06-53535119
E-mail: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur