Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Oudercommissie

De oudercommissie is samengesteld uit ouders die een kindje op de dagopvang of bij de BSO hebben.

De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven personen. De ouderbijdrage 2024 is € 12,50.

De oudercommissie is op dit moment als volgt samengesteld:

Juf Petra

Mw. C. Uijlenbroek

Voorzitter, en mama van Lisa

Juf Marielle

Mw. S. Vissenberg

Mama van Levi

Juf Nina

Mw. A. Meesters

Mama Ryan en Eyden 

Juf Petra

Mw. A. Oostrom

Mama van Gilan

Juf Marielle

Mw. J. Martens-Konings

Mama van Lars

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur