Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Belastingdienst 

Ouders vragen de tegemoetkoming zelf aan bij de belastingdienst.

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met het kindercentrum en/of het gastouderbureau van hun keuze.

Uw werkgever en die van uw toeslagpartner mogen samen maximaal een derde van de totale kosten van de kinderopvang belasting vrij vergoeden. Zij zijn echter niet verplicht om mee te betalen aan de kosten van kinderopvang.

Voor meer  informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

 

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur