Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Landelijk Register 

De GGD houdt toezicht of het kinderdagverblijf voldoet aan alle wettelijke regels uit de Wet Kinderopvang die onder andere betrekking hebben op pedagogisch beleid,  de groepsgrootte, het aantal pedagogisch medewerkers per groep en de verblijfsruimten.

De inspectierapporten van de GGD zijn on-line in zien in de menukeuze Inspectierapporten. Daarnaast liggen de rapporten het kinderdagverblijf ter inzage. Vraag ernaar bij de leiding. Dat laatste geldt ook voor het Pedagogisch Beleidsplan.

LINK NAAR onze vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur