Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Protocollen

Onderstaande protocollen liggen ter inzage in het kinderdagverblijf:

* Protocol kindermishandeling

* Protocol veiligheid & hygiëne

* Protocol  medicijnen

* Protocol huilen

* Protocol kinderen in de zon

* Protocol ongevallen registratie

* Protocol zieke kinderen en medicatie

* Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie

* Protocol handreiking omgaan met rouw in  een kinderdagverblijf

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur