Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Peuteropvang

Tarieven 2021

 

Opvang peuters van 2-4 jaar

Hieronder vindt u de tarieven van de peuteropvang 2020
PO per schooljaar               = 40 weken
vakantieweken per jaar      = 12 weken
1 x dagdeel per week         = 4 uur per week = 13.33 uur per maand
2 x dagdeel per week         = 8 uur per week = 26.66 uur per maand
3 x dagdeel per week         = 12 uur per week = 40 uur per maand

uurprijs =       € 8,46
Bedragen worden naar boven afgerond!
De prijs per maand =  uren per week x 40 weken:12 maanden x € 8,46
Openingstijden van 8.15 – 11.45 uur
(in de mobiele versie kunt u onderstaand tarievenschema naar rechts schuiven)

opvang per week aantal uren per keer uurprijs prijs per jaar uren per jaar per maand
PO 1 x 4 = 4 € 8,46 € 1353,60 160 / 13.33 € 112,80
PO 2 x 4 = 8 € 8,46 € 2707,20 320 / 26.66 € 225,60
PO 3 x 4 = 12 € 8,46 € 4060,80 480 / 40 € 338,40

De kosten worden 12 x per jaar geïncasseerd. (Ook in de zomervakantie!)

Ophalen en brengen tussen de middag loopt van 12.20 tot 12.30 uur.

Recht op Kinderopvangtoeslag
Werkt u beide, werkt u als alleenstaande, volgt u een opleiding, een re-integratietraject of inburgeringstraject, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. De toeslag is inkomstenafhankelijk maar u krijgt een groot gedeelte terug. U kunt een proefberekening maken op de site van de belastingdienst.

Geen recht op kinderopvangtoeslag / kindje met VVE indicatie

Kinderen met een VVE indicatie (via het consultatiebureau) krijgen 16 uur peuteropvang per week (640 uur per jaar). De kosten zijn € 11.33 per maand (12 x per jaar).

Bruto prijzen en kinderopvangtoeslag
Alle prijzen op dit overzicht zijn bruto prijzen. Op de bruto uurprijs kan indien van toepassing de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst in mindering worden gebracht. Zo krijgt u de netto uurprijs ofwel de ouderbijdrage.
De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximaal uurtarief van € 8,46 per uur. Prijswijziging en drukfouten voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

40 schoolweken per jaar (incl. vastgestelde feestdagen)

Doelgroepkind/VVE indicatie = 16 uur per week: 4 dagdelen van 4 uur

Regulier kind = 8 uur per week: 2 dagdelen van 4 uur  

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur