Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Inspectierapporten

In het Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid is het inspectierapport van KDV tijd voor kinderen te raadplegen.

Ga via deze link naar het Landelijk Register Kinderopvang.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur