Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Inspectierapporten

In het Landelijk Register Kinderopvang van de Rijksoverheid zijn alle inspectierapporten van KDV tijd voor kinderen te raadplegen.

Ga via deze link naar het Landelijk Register Kinderopvang.

Ga via deze link naar het Landelijk Register BSO.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
Telefoon: 0165-851284
of 06-53535119
E-mail:
info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur