Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven 

Tijd voor Kinderen’ is gecertificeerd door Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Deze erkenning is voor de duur van vier jaar afgegeven.
Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven.
De erkenning van leerbedrijven ten behoeve van het verzorgen van beroepspraktijkvorming is geregeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 10b4 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
Dit certificaat is onlosmakelijk  verbonden met het bericht omtrent erkenning en het bedrijvenregister van Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur