Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

Gemeente Rucphen 

Op 18 april 2013 ontving ‘Tijd voor Kinderen’ een brief van de gemeente Rucphen.

Hierin is te lezen dat KDV en BSO voldoen aan de wet kinderopvang en kwaliteitsregels  peuterspeelzalen.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur