Kindercentrum KDV Tijd voor kinderen

BSO

Tarieven 2021

 

Opvang kinderen van 4-13 jaar

Hieronder vindt u de tarieven van de buitenschoolse opvang (BSO)
BSO in schooljaar               = 40 weken
vakantieweken per jaar      = 10 weken
De minimale afname          = 4 uur per week = 16 uur per maand
Bedragen worden naar boven afgerond!

uurprijs =       € 8,46

Reiskosten zijn inclusief berekend in de uurprijs (brengen- en halen van school).
Openingstijden van: 7.30 – 18.00 uur
7.30 – 8.30 uur
14.00 – 18.00 uur
12.15 – 18.00 uur (op woensdag en vrijdagmiddag Vinkenbos Sprundel)
(in de mobiele versie kunt u onderstaand tarievenschema naar rechts schuiven)

opvang per week aantal uren per keer uurprijs prijs per dag uren per jaar prijs per jaar prijs per maand
VSO 1 € 8,46 € 8,46 40 € 338,40 €  28,20
NSO 4 € 8,46 € 33,85 160 € 898,70 €   74,89
Studiemiddag 4 € 8,46 € 33,85      
Collectieve adv 10 € 8,46 € 84,60      

Vakantieopvang (maximaal 10 weken per schooljaar en 10 uur per dag

opvang per week aantal uren per keer uurprijs prijs per dag uren per jaar prijs per jaar prijs per maand
1 dag 10 € 8,46 € 84,60 100 € 846,00 €   70,50
halve dag 5,5 € 8,46 € 46,53 55 € 465,30 €   38,80

Bovenstaande tabel laat de prijzen bij een incl. contract zien.

Openingstijden van: 7.30 – 18.00 uur
Ochtend van: 7.30 – 13.00 / middag van: 12.30 – 18.00 uur
Minimale afname 1 dag  per vakantieweek

Flexibele opvang is ook mogelijk
€ 10,00 per uur / € 100,00 per dag.

Incidentele vakantieopvang
Dag = 10 uur           € 10,50 per uur / € 105,00 per dag
Dagdeel = 5.5 uur   € 10,50 per uur / € 57,75 per dagdeel

Verlengde opvang:
half uur =        € 8,00
kwartier =       € 4,00

Ophalen en brengen tussen de middag loopt van 12.00 tot 13.00 uur.

Bruto prijzen en kinderopvangtoeslag
Alle prijzen op dit overzicht zijn bruto prijzen. Op de bruto uurprijs kan indien van toepassing de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst in mindering worden gebracht. Zo krijgt u de netto uurprijs ofwel de ouderbijdrage.
De belastingdienst hanteert voor de kinderopvangtoeslag een maximaal uurtarief van € 8,46 per uur. Prijswijziging en drukfouten voorbehouden. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

CONTACT
Bremstraat 102A,
4711 CJ St. Willebrord
T: 0165-851284 | 06-53535119
E: info@kdv-tijdvoorkinderen.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.00 uur